Wat kost een dagpas?

Een dagpas kost 35 euro (exclusief BTW). Deze kosten worden tijdens het aanvraagproces in de DVP-portal in rekening gebracht bij de aanvrager van de dagpas en moeten middels iDEAL worden voldaan.

Gebruik je de dagpassen ter overbrugging, tussen het moment van het behalen van de benodigde certificaten en het moment van het verstrekken van je DVP-pas? Dan kun je de kosten van de dagpassen in die overbruggingsperiode terugvragen. Een verzoek tot restitutie van de aangevraagde dagpassen is mogelijk voor een periode van maximaal 7 dagen en alleen na het aantoonbaar succesvol doorlopen van de kennistoets en de veiligheidsbewustzijnstraining. Restitutie is ook mogelijk voor gasten die aantoonbaar niet aan het spoor werken, maar bijvoorbeeld als student of als buitenlandse gast voor leer- of innovatiedoeleinden op bezoek komen.

Een verzoek tot restitutie kan worden ingediend via dagpassen@railalert.nl.
Het is niet mogelijk om vragen, opmerkingen en/of verzoeken telefonisch via de helpdesk of railAlert te stellen. Zij zullen u doorverwijzen naar het genoemde e-mailadres. Dagelijks zal de mailbox gelezen worden en we dragen zorg voor een tijdige beantwoording.

Automatische Incasso niet meer mogelijk
Technische problemen maken bestellen dagpascredits via automatische incasso niet meer mogelijk
Door technische problemen is het tot onze spijt niet meer mogelijk dagpascredits via automatische incasso aan te schaffen.

Al eerder besteld via automatische incasso?
Voor bedrijven die al eerder via automatische incasso hebben besteld is een nieuwe regeling in het leven geroepen. Zij kunnen voortaan een minimumaantal van vijftig dagpascredits in één keer bestellen, waarna zij een factuur ontvangen. Vervolgens vindt de overmaking van het gefactureerde bedrag plaats. Hierna worden de dagpascredits aan het account toegevoegd. Bestellingen kunnen worden gedaan via info@railalert.nl Kleinere, maar ook grote aantallen dagpascredits kunnen uiteraard eveneens via iDEAL worden besteld.

Nog niet eerder besteld via automatische incasso?
Klanten/nieuwe klanten die nog geen gebruik hebben gemaakt van de automatische incasso, kunnen nog uitsluitend dagpascredits via iDEAL  bestellen.