Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een mandaat beheerder?

Taken

  • beheren van de vier deeltaken binnen het takenpakket van de key-user: Mandaat beheerder, Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV), Uitschrijver dagpassen, Administrateur
  • behandelen van alle algemene informatie over (wijzigingen / aanpassingen) aangaande het DVP systeem: de Mandaat beheerder heeft de taak om deze informatie (zo nodig te filteren en) binnen de eigen organisatie (gericht) te (laten) verspreiden

Bevoegdheden

  • het (onder voorwaarden) mogen delegeren van deeltaken naar andere personen binnen de eigen organisatie

Verantwoordelijkheden

  • de Mandaat beheerder blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de deeltaken die hij delegeert

N.B. 1 Het is niet verplicht om deeltaken te delegeren. Alle deeltaken mogen door één persoon uitgevoerd worden, zolang deze persoon aan de gestelde eisen voor elk van de deeltaken voldoet.
N.B. 2 Het is toegestaan om bepaalde deeltaken (uitgezonderd Mandaat beheerder) aan meerdere personen te delegeren, mits deze personen aan de gestelde eisen voor deze deeltaken voldoen.