Wie zijn de Veiligheidsinspecteurs?

Er zijn momenteel zes Veiligheidsinspecteurs: de heren R. Jong, P. van Huuksloot, G. Dijkstra, R. Buitenwerf, S. Verhoef en D. Launuru. Ze werken individueel of afhankelijk van de situatie in koppels. Ze dragen geen speciale legitimatiepassen, maar hebben natuurlijk wel een identiteitsbewijs bij zich.

De helft van de groep van Veiligheidsinspecteurs van railAlert bestaat uit ervaren collegas uit de spoorbranche, die vanuit bijvoorbeeld aannemers bij railAlert zijn gedetacheerd. De andere helft bestaat uit inspecteurs die in andere branches (zoals de petro-chemie) ervaring hebben. Het team wordt geleid door de Coördinator Veiligheidsinspecties.